Ликовна колонија ,,Ars Timacum“

Ликовна колонија Ars Timacum основана са циљем да афирмише ову уметност, одржава се у континуитету од 2002. године.

Од оснивања до данас на колонији је учествовао велики број сликара из различитих крајева некадашње Југославије, иностранства као и уметника из завичаја. Захваљујући њој формиран је импозантан ликовни фонд који данас чини око 350 дела значајне уметничке вредности.

Суштински је утицала на развој локалне заједнице из које је изникао завидан број младих ликовних уметника, али и Удружење ликовних стваралаца Timaкumus.

На дужи временски период представљаће значајан опус савремене српске ликовне уметности.

Претрага
Општине сврљиг
Општине сврљиг