Јавне набавке


Јавне набавке у 2024. години – Центар за туризам, културу и спорт


План јавних набавки за 2024. годину (измене): Portal javnih nabavki (ujn.gov.rs)   


Јавне набавке у 2020. години – Центар за туризам, културу и спорт


14.06.2020. / Јавна набавка – услуга мале вредности „Организација музичких програма у оквиру манифестација“ , редниброј ЈНМВ 1.2.2. за 2020.годину, обликоване у две партије

Одлука о обустављању поступка – Организација музичких програма

Обавештење о обустави јавног поступка

Конкурсна докукемтација – Јавна набавка услуга мале вредности „Организација музичких програма у оквиру манифестација“ , редниброј ЈНМВ 1.2.2. за 2020.годину, обликоване у две партије

Јавни позив – Јавна набавка услуга мале вредности „Организација музичких програма у оквиру манифестација“ , редниброј ЈНМВ 1.2.2. за 2020.годину, обликоване у две партије


04.06.2020. / Јавна набавка „Мајице са штампом“, редни број ЈНМВ 1.1.2 за 2020.годину

Одлука о додели уговора – Јавна набавка „Мајице са штампом“, редни број ЈНМВ 1.1.2 за 2020.годину

Јавни позив – ЈН „Мајице са штампом“, редни број ЈНМВ 1.1.2 за 2020.годину

Конкурсна документација – ЈН „Мајице са штампом“, редни број ЈНМВ 1.1.2 за 2020.годину


28.02.2020. / Јавна набавка – Услуга штампања књига и каталога

Одлука о додели уговора – Јавна набавка – Услуга штампања књига и каталога

Јавни позив – Јавна набавка – Услуга штампања књига и каталога

Конкурсна документација – Јавна набавка – Услуга штампања књига и каталога


Јавне набавке у 2019. години – Центар за туризам, културу и спорт


21.06.2019. / Јавна набавка ,,Организација музичких програма у оквиру манифестација“, ЈН 1.2.1. – Партија 2 (поновљени поступак):

Oдлука о додели уговора – Јавна набавка – Организација музичких програма у оквиру манифестација – Јавна набавка 1.2.1.

Јавни позив – Организација музичких програма у оквиру манифестација – Јавна набавка 1.2.1. – Партија 2 (поновљени поступак)

Конкурсна документација – Организација музичких програма у оквиру манифестација – Јавна набавка 1.2.1. – Партија 2 (поновљени поступак)

13. 05. 2019. / Јавна набавка „Организација музичких програма у оквиру манифестација“, ЈН 1.2.1.

07. 05. 2019. / Јавна набавка  „Радови на санацији рекреационог базена за купање“ ЈН 1.3.1.

16. 04. 2019. / Јавна набавка добара „Maјице са штампом“ ЈН бр. 1.1.2

04. 04. 2019. / Јавна набавка добара „Уређаји за мерење количине хлора и температуре воде на базенима за купање“, редни број ЈНМВ бр. 1.1.3

21. 03. 2019. / Јавна набавка добара „Уређаји за мерење количине хлора и температуре воде на базенима за купање“, редни број ЈНМВ бр. 1.1.3

22. 02. 2019. / Јавна набавка добара „Електрична енерија“, редни број ЈНМВ 1.1.1. – 09310000 – електрична енергија

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


Јавне набавке у 2018. години – Центар за туризам, културу и спорт


/05.06.2018./ Јавна набавка „Мајице са штампом за манифестације“, редни број ЈНМВ 1.1.1 за


/27.04.2018./ Јавна набавка – “Организација музичког програма са бинском и сценском опремом за манифестацију “Белмужијада“ бр. 1.2.1.

/07.02.2018./ Јавна набавка добара – електричне енерије, редни број ЈНМВ 1.2.2. за 2018. годину


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2017. годину