Завичајна музејска збирка

Завичајна музејска збирка ради у оквиру Центра за туризам,  културу и спорт. Званично je основана при Културном центру Сврљиг као организациона јединица без својства правног лица, одлуком  СО-е Сврљиг  01. 02. 2001. године. Надзор над радом Завичајне збирке врши Народни музеј из Ниша, уз стручну помоћ Завичајног музеја Књажевца.

Основна активност Завичајнe музејскe збиркe је прикупљање, стручна и научна обрада и заштита предмета и докумената из области археологије, етнологије, историје и уметности на територији општине Сврљиг. При тадашњем Културном центру је заживела делатност  која је почела систематски да се стара о споменичком наслеђу Сврљига, које карактерише богатство и разноврсност  културно-историјских споменика, али такође и недовољна истраженост и непроученост.

У фонду Завичајне збирке налази се више од 2800 инвентарисаних артефаката и експоната. Фонд поседује збирку  фотографија Радета Милисављевића, и галерију слика значајних уметничких вредности, насталих на ликовној колонији Ars Timacum. Нумизматичка збирка броји преко 1000 комада античког и средњовековног новца. Обрађена је и објављена у књизи под називом Антички и средњовековни новац из Музејске збирке у Сврљигу.

Завичајна збирка има сталну музејску поставку у салону Библиотеке Центра за туризам, културу и спорт. Посетиоци сваког радног дана од 8 до 15 часова могу видети изложене експонате Музејске збирке (археолошка, нумизматичка, природњачка, етнолошка…).

 

Поделите са пријатељима: