Апликација са мотивима Харпија

Апликација са мотивима Харпија, део колекције Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг. Стари град Сврљиг, подграђе, 2004. године.

Бронза, ливење, позлата. Половина апликације елипсоидног облика са основним мотивима Харпија – богиња оштрог ветра на дрвећу. Препознатљив је један мотив богиње са целим телом која стоји на леђима друге веће жене без главе. Између њих флорални мотиви. На остатку апликације два отвора за причвршћивање. Пречник кружног дела је 60 mm. Непознат период.

Поделите са пријатељима:

Погледајте и: