Локалитет – Плужина

Локалитет Плужина, о коме је већ било речи у тексту који се односи на трасу римског пута од Наиса према Сврљишкој котлини, налази се јужно од села на мањем узвишењу, око 1.5 km западно од античког насеља у Нишевцу.

Данас се на налазишту виде већи обрађени камени блокови и ситнији ломљени камен, који формирају структуру мањег квадратног облика. На локалитету и у околним њивама налазе се уломци античке и средњовековне керамике.

У близини Плужина откривен је 1934. године миљоказ од кречњака посвећен императору Требонијану Галу (251-253. година по Христу). Овај миљоказ је пронађен in situ, на деоници Наисус–Тимакум Мајус, римскога пута Наисус–Рацијарија, те као такав прецизно убицира трасу поменуте комуникације.

Поделите са пријатељима:

Погледајте и: