Црква Св. апостола Петра и Павла

Координате

Latitude: 43°21’49.7″ N

Longitude: 22°15’13.4″ E

Elevation: 505 m

https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing

По запису у малтеру на прагу црква изграђена је 1933.године. Исте године је и живописана.

На овом месту постојала је мања цркца подигнута пре 100 година, односно у другој половини XIX.

Остатака старог сакралног објекта нема. На звону цркве записана је 1894. Година. Нова црква је живописана 1933.

У порти цркве сачувана су два камена већих димензија, висине око 2 метара.

 

Први камени крст је од пештера, са три полулопте и без икаквих орнамената. Урезани запис гласи:

„Св. Вознесење Христово

Слави село Гулијан

Под владом књаза

Српског Михаила

Обреновића

  1. лета“

Други крст је од сиге и представља надгробни споменик на коме се запис веома тешко чита због оштећења. Споменик је свакако из средине XIX века.

Подели са пријатељима

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin