Aktivnosti: Januar 2009

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СВРЉИГ
ПРОГРАМ РАДА                     
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА СВРЉИГ ЗА 2009. ГОДИНУ                   
–  ПО МЕСЕЦИМА  –

Месец Активности Реализација
Јануар –          Представљање 12. зборника Етно културолошке радионице
–          Извештај за 2008.г. и Програм рада за 2009.г.
–          Изложба и текстова о Светом Сави
–          Разговор са корисницима о значају личности Св.Саве за развој писмености, књижевности, културе и традиције за српски народ
–          Изложба ликовних радова најмлађих корисника на тему Св. Саве

Подели са пријатељима