Антички и средњовековни новац из Музејске збирке у Сврљигу

У издању Центра за туризам, културу и спорт општине Сврљиг, уз финансијску помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије, из штампе је изашла књига-каталог целокупне античке и средњовековне нумизматичке збирке из Завичајног музеја у Сврљигу.

Аутор књиге Славиша Миливојевић посебну захвалност упућује др Недељку Богдановићу, др Владимиру П. Петровићу из Балканолошког института САНУ и мр Војиславу Филиповићу из Археолошког института у Београду, без чије свесрдне помоћи би тешко и дошло до остваривања овог пројекта.

Сам наслов књиге јасно упућује на тему овог драгоценог дела. Ради се, дакле, о старом новцу који је годинама брижљиво сакупљан на територији сврљишке области, који је каталошки обрађен и научно разматран. Намера аутора није била да се посебно бави употребном вредношћу древног новца. Као истински чувар традиције и трагова, прошлости свога завичаја, Миливојевић се питким стилом прилагођеним разноликој читалачкој публици, посветио много важнијем задатку, који се огледа у интерпретацији података у вези са хронолошки хетерогеним и различито заступљеним нумизматичким материјалом.

Нумизматички налази уједно сведоче о старости остатака појединих археолошких целина и о степену развијености трговине и комуникација са суседним али и удаљеним подручјима попут, Јадрана, Италије, Паноније, Егеје или Понта.

Књига носи нази „Антички и средњовековни новац из музејске збирке у Сврљигу“, која уједно представља прву књигу у оквиру едиције TImacum Maius, а ради се о серији публикација коју покреће уређивачки тим у сарадњим са Центром за туризам, културу и спорт општине Сврљиг.

Подели са пријатељима