Бесплатне чланске карте ученицима Основне школе

Ученици првог разреда ОШ ''Добрила Стамболић'' посетили су библиотеку ''Гордана Тодоровић'' која ради у оквиру Центра за туризам, култру и спорт.

Основци су посетили Библиотеку поводом дана оснивања Грађанске књижнице и читаонице основане 1935. године.

Ученицима су јуче уручене бесплатне чланске карте, а библиотекар Зорица Бранковић Басарић упознала је нове чланове са радом библиотеке и књижним фондом примереном њиховом узрасту.

DECA-KC

17. јуна 1935. године, у Сврљигу је основана Градјанска књижница и читаоница, која је била устројена према прописима Министарства просвете из 1924. године.

О првој сврљишкој библиотеци, наравно не рачунајући оне при црквама на подручју сврљишког краја, у књизи Успон Сврљига износе се подаци о броју чланова, било их је те 1935. године – 20, и да је у благајни Грађанске књижнице било на крају године оснивања 4.438 динара. Аутор не наводи са колико је књига располагала тадашња библиотека, али се зна да је тадашњи председник читаонице и књижнице био Жика Дикић а секретар и благајник Живојин С. Илић, ћурчија, који је ову функцију вршио и у многим другим тадашњим грађанским удружењима ове вароши. 

Подели са пријатељима