Црква Св. апостола Петра и Павла

Координате

Latitude: 43°21’49.7″ N

Longitude: 22°15’13.4″ E

Elevation: 505 m

https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing

По запису у малтеру на прагу црква изграђена је 1933.године. Исте године је и живописана.

На овом месту постојала је мања цркца подигнута пре 100 година, односно у другој половини XIX.

Остатака старог сакралног објекта нема. На звону цркве записана је 1894. Година. Нова црква је живописана 1933.

У порти цркве сачувана су два камена већих димензија, висине око 2 метара.

 

Први камени крст је од пештера, са три полулопте и без икаквих орнамената. Урезани запис гласи:

„Св. Вознесење Христово

Слави село Гулијан

Под владом књаза

Српског Михаила

Обреновића

  1. лета“

Други крст је од сиге и представља надгробни споменик на коме се запис веома тешко чита због оштећења. Споменик је свакако из средине XIX века.

Подели са пријатељима