Данас је последњи дан за подношење Захтева за финансирање програма/пројеката у области спорта у 2016. години.

/17.02.2016./ Данас је последњи дан за подношење Захтева за финансирање програма/пројеката у области спорта у 2016. години.

Сви подносиоци захтева требали су да испуњавају следеће ОПШТЕ УСЛОВЕ:

  1. да буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
  2. да има седиште на територији општине Сврљиг;
  3. да је директно одговоран за реализацију програма и утрошак средстава;
  4. да је предходно обављао делатност у области спорта најмање 6 месеци;
  5. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Одлуком о буџету општине Сврљиг за 2016. годину ( Службени лист Града Ниша бр. 102/2015) планирана су средства за финансирање пројеката од општег интереса из области спорта  за општину Сврљиг у укупном износу од  8.000.000,00  динара.

Активности обухваћене програмом/пројектом реализују се до краја календарске године.

– КОНКУРС – 

Подели са пријатељима