Етно-културолошка радионица – Промоција зборника бр. XIII