Иницијатива: Сврљишке старине

Професор др Недељко Богдановић, ових дана је упутио на адресе одређеног броја културних, просветних и друштвених радника из Сврљига – истраживача и љуитеља прошлости Сврљига писмо са позивом окупљања у циљу очивања сврљишке старине.

Са осећањем извесне личне одговорности за неке облике истраживања Сврљига, слободан сам да иницирам радни састанак с темом "Сврљишке старине". Циљ иницијативе и договора су размена мишљења о постојању, прикупљању, чувању, проучавању и стављању на увид јавности материјалних и духовних вредности сврљишког краја настајалих у прошлости.

Састанак би имао програм са кратким уводним излагањима и дискусијом (разговором). Могућа уводна излагања:

* Др Сретен Петровић: Континуитет духовне  и материјалне праксе Сврљижана оличен у обредима и веровањима;
* Славиша Миливојевић: Арехеолошке старине на подручју Сврљига;
* Бранко Миладиновић: Налази историјске, привредне и културне природе са подручја Сврљига;
* Миљан Николић: Типови конструкција у грађевинском наслеђу сврљишког краја;
* Мица Јовановић: Последњи записи из сусрета са солунцима;
* др Недељко Богдановић: Јазички остаци као споменици људског памћења;
* Слађана Степановић-Николић: Топоними као чувари старине;
* Марија Пејчић-Митић: Знања, веровања и празноверице у вези са  временом као елементом старине;

Састан би се одржао почетком лета 2009. најкасније до средине јула месеца. 
Уколико буде расположења иницијативу за овај састанак и његову организацију радо бих препистио Културном центру Сврљиг. 
Мишљења, ставови, предлози изречени на састанку могли би бити иницијатива за планове културних и просветних институција у Сврљигу, зха органе локалне власти, а свакако би били значајни и за даљи лични ангажман учесника.

Недељко Богдановић

Подели са пријатељима