INKLUZIVNO OBRAZOVANJE U SVRLJIGU

PROJEKAT „RAVNOPRAVNOST“ REALIZUJU SVRLJIŠKI „SIZIIF“ I UDRUŽENJE „INKLUZIJA“ IZ DISTRIKTABRČKO (BIH) 
Dvodnevnom seminaru o inkluzivnom obrazovanju prisustvovali su učitelji i nastavnici osnovne i srednje škole u Svrljigu, stručno osoblje ovih škola i predstavnici svrljiškog Centra za socijalni rad.

Seminar o jedinstvenoj školi organizovala je Svrljiška invalidska zajednica za integraciju invalida SIZIIF, u partnerstvu sa osnovnom školom i Udruženjem „Inkluzija“ iz distrikta Brčko u Bosni i Hercegovini. Projekat o inkluzivnom obrazovanju „Ravnopravnost“, čiji je finansijer „Save the Children“, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije i SDC (Swiss Development and Corporation), realizovaće se u Svrljigu tokom ove godine.
– Inkluzivno, otvoreno obrazovanje je ono u kom su uključena sva deca, bez obzira na poreklo, nacionalnu pripadnost, sposobnosti, hendikep, naročito mentalni. Cilj je da se deca sa svim vrstama hendikema obrazuju koliko je moguće, a najbitnije da se stvore uslovi za socijalizaciju dece – naglašava Milan Janković, predsednik svrljiškog SIZIIF-a.
U primeni inkluzivnog obrazovanja, na prostorima bivše Jugoslavije najdalje se otišlo u distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini.

– Mi smo, u distriktu Brčko, decu sa blažim poteškoćama uveli u redovnu nastavu još 1998. godine, a od 2000. godine i decu sa većim poteškoćama i od tada se u ovom distriktu u BIH ukinute specijalne škole i specijalna odeljenja pri srednjim školama – 
izjavio je mr Fehim Halilović, član udruženja „Inkluzija“.

VIZIJA
Naša je vizija da jednoga dana vidimo sve ljude zajedno, onakve kakvi su rodjeni i da se oni zajedno uključuju, sa svimmanama i vrlinama, u sve društvene tokove. Da se deca školuju u svojim najbližim školama, to njima garantuje i Konvencija o pravima deteta – izjavio je mr Halilović .
MANJI BROJ DJAKA
U svim odeljenjima, u kojima se organizuje inkluzivna nastava, u osnovnim školama u Brčkom distriktu smanjen je broj djaka. U odeljenjima je po dvadeset, do najviše dvadeset dvoje djaka.Halilović naglašava da kod primene inkluzivnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u Brčkom nije bilo nikakvih problema, odnosno nije bilo nikakvih eksperimenata, jer u inkluzivnom obrazovanju nema nikakvih nepoznanica.
Mi smo  u praksi imali zanimljiv slučaj da su zajedničko obrazovanje najpre prihvatila sama deca, odnosno da su ostala deca rado prihvatila decu sa izvesnim poteškoćama, a kasnije  su bez većih poteškoća ovakav način prihvatili učitelji, nastavnici i stručni timovi. Sada se javljaju izvezni problemi sa novin nastavnim osobljem, jer fakulteti koji obrazuju učiteljski i nastavni kadar ne obučavaju mlade kadrove za rad u školama sa decom sa ovakvim i onakvim potrebama – izjavio je Halilović.

Iskustva  iz distrikta Brčko  biće primenjena na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, a potom, ubrzo i na teritoriji bivših članica Jugoslavije.

Inkluzivno obrazovanje u Srbiji je za sada  zastupljeno u tek dve osnovne škole, jednoj u Beogradu i jednoj uSubotici, a u toku su pripreme za edukaciju nastavnog osoblja i na području nekoliko timočkih opština.

– Suštaina funkcionisanja inkluzivnog obrazovanja je formiranje i rad stručnih timova u svakoj školi, koji su uglavnom sastoje od psihologa, pedagoga, defektologa, logopeda a poželjno je da se u timu nadju socijalni radnici, pedijatri i dr., kao i da se pripreme i sami učitelji i nastavnici – izjavio je Nebojša Marjanović, direktor Osnovne škole u Svrljigu. 
Marjanović je naglasio da su oni u Svrljigu u nastavi već godinama unazad imali decu sa izvesnim posebnim potrebama, ne računajući nekoliko deteta koja su morala da pohadjaju specijalne škole.

– Obrazovanjem dece kod nas u Svrljigu, učinićemo da se deca bolje osećaju, jer će se školovati u svojoj sredini, biće sa svojom porodicom, što će doprineti i manjim izdacima i porodice i društva – naglašava
Marjanović.Подели са пријатељима