Изабран в.д. директор Центра за туризам, културу и спорт

Младеновић је на место директора дошао уместо Зорана Гавриловића, који је поднео оставку на ту функцију из личних разлога.

Фото: Марко Миладиновић
Фото: Марко Миладиновић

Марко Младеновић је до данас обављао функцију помоћника председнице општине Сврљиг, а у претходном периоду био је на месту директора ЗЗ ‚‚Сврљижанка“, обављао функцију координатора Канцеларије за младе у Сврљигу, био координатор на пројекту ‚‚Јачање капацитета локалне управе“, а такође радио је и на пословима рачуноводства у компанији ‚‚Нишауто Гемос“.

Био је стипендиста Фонда за младе таленте 2009/2010. године, стипендиста компаније ‚‚Филип Морис“ 2009/2010. године, био у селекцији талената основних школа Србије у периоду од 2001/2002. године и ђак је генерације О.Ш. ‚‚Добрила Стамболић“ у Сврљигу 2001/2002. године. Завршио Економски факултет у Нишу са просеком 9,3.

Подели са пријатељима