Књижевни конкурс

Организатор књижевних сусрета ''Дани Гордане Тодоровић'' Културни центар Срвљиг расписује КОНКУРС за ЦИКЛУС ПЕСАМА. 
Право учешћа имају песници који пишу на српском језику. 
Циклус треба да садржи до пет песама, да буде потписан шифром и достављен у  четири истоветна примерка. Решење шифре, у посебном коверту, са кратком библиографском белешком, адресом и телефоном, приложити уз песме и послати на адресу: Културни центар Сврљиг (за Књижевни конкурс), 18360 Сврљиг, Боре Прице 2, тел. 018/ 821 059. 
Крајњи рок за слање песама је 31. август 2009. године. 
Прва награда на конкурсу је штампање књиге. Награђени и похваљени  песници биће позвани на завршну свечаност, а њихове песме објављене у часопису Бдење.

Сврљиг, 1. јула 2009.

Културни центар Сврљиг.

Подели са пријатељима