Конкурс за необјављени рукопис поезије „Дани Гордане Тодоровић“

Центар за туриза, културу и спорт Сврљиг, организатор песничких сусрета „Дани Гордане Тодоровић“ расписује конкурс за необјављени рукопис поезије.

dani

Право учешћа имају песници који пишу на српском језику. Рукопис, обима до пет штампарских табака, треба да буде пот-писан шифром и достављен у три примерка.

Решење шифре, у посебном коверту, са кратком биограф-ском белешком, адресом и бројем телефона, приложити уз ру-копис и послати на адресу:

Центар за туризам, културу и спорт

(за књижевни конкурс)

Улица Боре Прице 2

18360 Сврљиг

Награда је штампање књиге у едицији часописа Бдење.

Крајњи рок за слање рукописа је 30. септембар 2015. године.

Више информација на телефон: 018/821–059

Подели са пријатељима