Нова истраживањa

Истраживањима током 2013. године наставља се рад на откривању до сада архитектонски најсложенијег објекта на локалитетату Нишевац – Тимакум Мајус. Реч је о великом римском купатилу – термама. До сада истражени део терми поседује два басена и две просторије са системом хипокаустног грејања. Оба басена су оштећена радом механизације, током скорашњих мелиорацијоних радова на левој обали Сврљишког Тимока, тако да се о једном не мозе рећи готово ништа, за сада, док је други басен регистрованих димензија 7 x 3 м. Овај басен није био грејан те се по свему судећи радило о хладном купатилу – фригидариум-у. Унутар спољних и унутрашњих зидова две просторије са хипокаустом, регистровани су керамички тубули кружног пресека уграђени у зидну масу, повезани са хипокаустним системом подног грејања, тј. са хипокаустном шупљином. Подница је била прекривена хидростатичким малтером дебљине око 30цм, и комплетно се урушила у хипокаустну шупљину. У хипокаустној шупљини, пронађени су стубићи који су носили под објекта између којих је струјао топао ваздух, потом урушени делови таванице објекта, остаци оплате зидова и уломци масивних керамичких тубула четвртастог пресека. Покретни материјал откривен у ове две просторије указује да је у другој половини 4. века објекат изгубио првобитну функцију купатила и да је вероватно је био коришћен за становање.

Постојање добро сачуваних римски терми у оквиру насеља указује да је агломерација у Нишевцу настала плански и да је имала сталне становнике са типичним урбаним навикама и потребама. Трагови зидне оплате унутар објекта која је украшена бојењем потврђују да је у питању и објекат који одише извесном дозом луксуза. Када читаво римско купатило буде истражено, потребно је приступити његовој конзервацији и презентацији у туристичке и научне сврхе.

Подели са пријатељима