Nove knjige: Z.Vučić – „Vrvina za nebo“

NOVA „VRVINA ZA NEBO“

VRVINA ZA NEBO“

U izdanju Krajinskog književnog kruga, javnosti je predstavljena zbirka pesama Zorana Vučića „ Vrvina za nebo“, ilustrovana crtežima Todora Stevanovića, tako da ovo izdanje, pored literalne, paralelno poseduje i likovnu formu umetničkog izražaja.

Pesme su pisane na autentičnom istočnosrbijanskom timočkom dijalektu, i prema rečima recenzenta ovog dela Srbe Ignjatovića, upravo ovakav način izražavanja predstavlja jedan od načina da se prevaziđu predrasude o dijalektu, pogotovo arhaičnom, kao nepravilnom načinu jezičkog izražavanja, a i da se ovaj vid dijalekta sačuva od zaborava i na neki način revitalizuje, makar u književnij formi.

Današnji dijalekt u ovim krajevima predstavlja jednu neprirodnu mešavinu autentičnog arhaičnog dijalekta, i onog dijalekta prezentovanog od strane sredstava masovnih komunikacija, koji se uzima kao vrednost,  pa ova zbirka može imati funkciju u liniji razgraničavanja tradicionalnog od uslovno rečeno modernog, koji u ovom kontekstu ne mogu ići zajedno.

Inače Zoran Vučić objavio je osamnaest knjiga pesama i spisa, i priredio je nekoliko zbornika, antologija i hrestomatija.Objavljuje pesme, oglede, zapise, knjževu kritiku i prevodi sa bugarskog jezika. Njegove pesme i članci su dosad prevedeni na desetak jezika.

Подели са пријатељима