Нови број Бдења са Библиографијом изашао из штампе