NVO: ZAVRŠEN SEMINAR – ‘’JAVNA DOSTIGNUĆA’’ (Public Achievement)

DENIZEN – ZAVRŠEN SEMINAR ‘’JAVNA DOSTIGNUĆA’’ (Public Achievement)
Petodnevni trening za lokalne organizatore programa ‘’JAVNA DOSTIGNUĆA’’ (Public Achievement) koji se u Svrljigu održao u periodu 27. – 31. avgust 2007. godine okupio je 24 nastavnika i mladih iz Pirota, Bele Palanke, Gadžinog Hana, Aleksinca, Zaječara, Niša, Sićeva, Huma, Medoševca, Niševca i Svrljiga.  Trening je organizovao Denizen-Centar za gradjanski aktivizam i deo je projekta „Društvo radi„ koji se realizuje u partnestvu sa stručnom školom ‘’G.M. Dimitrov’’, Dunavci, Bugarska, kao deo Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija koji finansura EU a realizuje Evropska agenicja za rekonstrukciju.
Milan Đorđević


Polaznici simpozijuma

’’Osnovni cilj našeg projekta je uspostavljanje mreže obrazovnih institucija pokretanjem partnerstva za lokalni razvoj, osnaživanje lidera i promovisanje lokalnih inicijativa u pograničnom regionu Srbija – Bugaraska. Obukom 24 lokalnih organizatora u okviru ’’Public Achievement’’ programa i omogućavanjem kontakata sa kolegama i grupama koje već deluju na drugoj strani granice pružamo mogućnost mladim ljudima da rade na definisanju i rešavanju problema, da prouče njihovu poyadinu, razrade strategiju delovanja i sastave plan akcije. Radeći na zajedničkom cilju stiču veštine koje su neophodne za ravoj građanskog društva.
U novembru se u Vidinu organizuje susret najuspešnijih grupa gde će predstanici osnovnih i srednjih škola, nevladinih organizacija i neformalnih grupa imati mogućnost da se susretnu, razmene iskustva i pokrenu saradnju sa kolegama sa druge strane granice’’ izjavio je Milan Đorđević, koordinator projekta.

‘’ Nastavnici i mladi koji su učestvovali na treningu stekli su neophodne veštine za rad sa grupom dece ili omladine na definisanju i rešavanju problema koji su važni za njih. Naš cilj je bio u podučavanju procesa koji koristi ohrabrivanju učesnika da reaguju i da budu odgovorni pri donošenju odluka, osposobljavanju za izradu plana akcije čiji će se rezultati ogledati u poboljšanju života mladih u njihovim sredinama, bitnih za njih same kao i za okolinu u kojoj žive. U početku će to biti sasvim mali koraci, a po onome što sam videla tokom treninga, posebno kod mladih aktivista, ima tu potencijala i za krupnije korake’’ izjavila je Proletka Paskova, međunarodni trener Public Achievement programa.

Подели са пријатељима