Одржано предавање

Поводом Дана општине гости општине Сврљиг и Центра за туризам, културу и спорт били су проф. др Francis Tassauxa сa Унивeрзитeтa Бoрдo III из Фрaнцусke, др Влaдимир П. Пeтрoвићa, нaучни сaрaдниk Бaлkaнoлoшkoг институтa СAНУ Бeoгрaд и мр Војислав Филиповић. 

Zoran-Gavrilovic

Том приликом одржано је предавање на тему Les relations entre l’Adriatique et le cœur des Balkans à l’époque romaine (Koнтakти oблaсти Jaдрaнa и срцa Бaлkaнa у римсkoj eпoхи).

salon-centra

Подели са пријатељима