ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА

Центар за туризам, културу и спорт у Сврљигу организује општинску смотру рецитатора. На општинској смотри рецитатора право учешћа имају:

  • млађи узраст- од првог до четвртог разреда oсновне школе,
  • средњи узраст- од петог до осмог разреда oсновне школе,
  • старији узраст – сви рецитатори после завршене oсновне школе.

Критеријуми по којима комисија прати и вреднује рецитаторе садрже следеће елементе:

  • избор песме примерен узрасту,
  • акцентуацију и дикцију,
  • мисаоно-емотивни доживљај,
  • природност, изражајност и сугестивност казивања.

Рецитатори сва три узраста по избору рецитују само једну песму и то увек исту песму на свим смотрама за које се пласирају.

Песма се рецитује напамет и њена интерпретација за млађи и средњи узраст може трајати највише до три минута.

На градској (општинској) смотри рецитатора учествују рецитатори одабрани на школским смотрама.

На окружној смотри учествују рецитатори одабрани на градској (општинској) смотри.

Такмичење ће бити одржано у салону библиотеке Гордана Тодоровић у Сврљигу у уторак 29. марта 2022. године,  са почетком у 13 часова за ученике првог и другог разреда основне школе. Док за ученике од трећег до осмог разреда основне школе као и за ученике средње школе  почетак такмичења је од 14 часова.

Подели са пријатељима