Представљање IPARD програма, Мера 7 – Рурални туризам

У петак, 21. августа 2020. године, у 10 часова, у сали Општине Сврљиг, биће представљена 7. Мера IPARD програма, којом је предвиђена помоћ за развој руралног туризма.

На предавању које организује Регионална развојна агенција „Југ“ у сарадњи са Центром за туризам, културу и спорт и Општином Сврљиг, биће детаљно представљени сви елементи програма, услови, рокови, ограничења, потребна документација, процедуре, као и начин контроле спровођења целокупног процеса.

Подршка кроз Меру 7 намењена је пре свега физичким лицима – носиоцима или члановима регистрованих пољопривредних газдинстава у руралним подручјима, али и предузетницима, правним лицима, која су основана, раде или своју инвестицију реализују у руралним подручјима.

IPARD подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65 % вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањених за износ пореза на додату вредност.

Корисник IPARD подстицаја може да оствари право на исте у износу од најмање 5.000, a највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Због тренутне ситуације број учесника је ограничен па је неопходно да се сви заинтересовани пријаве на e-mail Центра за туризам, културу и спорт: kcsvrljig@yahoo.com

Подели са пријатељима