Семинар за гајдаше

Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг, у циљу очувања и неговања нематеријалног културног наслеђа, од којих је једно и гајде као традиционално национални инструмент, на семинар у Зајечару послао је два млада гајдаша Јована и Александра Јовановића. 

Семинар се одржава од 24. до 28. јула.

Млади гајдаши ће учествовати на седмом Сабору гајдаша балканских земаља који се одржава 2. августа у Сврљигу.

Подели са пријатељима