SVRLJIG – VIDIN: DENIZEN NVO SAJAM

U periodu 30.11-2.12. 2007. godine u Vidinu je održan završni seminar i NVO sajam učesnika projektaCommunity Works koji je organizovala Profesionalna gimnazija ’’G. M. Dimitrov’’ Dunavci u saradnji sa prekograničnim partnerom Centrom za građanski aktivizam Denizen iz Svrljiga. 
Sajam je održan u prostorijama SŠ ’’Sv. Kiril i Metodij’’, Vidin uz prisustvo više od 150 učesnika projekta i gostiju za koje je priređen kulturno umetnički program. 
24 učesnika iz Srbije je predstavilo aktivnosti i akcije koje su tokom devet mesceci realizacije projekta organizovane u Svrljigu, Nišu, Pirotu, Zaječaru, Sokobanji, Čokotu, Niševcu, Malči i Gabrovcu.   
Predstavnicima osnovnih i srednjih  škola, organizacijama mladih i udruženja građana pružena je mogućnost predstavljanja akcija i projekata koje realizuju u svojim sredinama.  Predstavljanje je organizovano postavljanjem štandova sa propagandnim materijalom, pripremanjem postera ili Power point prezentacija i organizovanjem interaktivnih radionica. Najkreativnijim grupama su podeljene nagrade koje je dodelio žiri sastavljen od dva učenika i po jednog nastavnika iz obe zemlje.

Tokom sajma organizovani su formalni i neformalni susreti u cilju uspostavljanja kontakata sa srodnim prekograničnim institucijama, boljeg upoznavanja, razmene informacija i primera dobre prakse i planiranja budućih regionalnih inicijativa. 
Na sajmu je predstavljen i omladinski kamp koji će se realizovati tokom januara naredne godine i koji će okupiti 48 mladih iz pograničnog regiona. 
Denizen-Centar za građanski aktivizam, Svrljig i prekogranični partner Profesionalna gimnazija ’’G. M. Dimitrov’’, Dunavci, Bugarska sprovode projekat ’’Community Works’’ u okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija koji finansira Evropska Unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju. Cilj projekta je pružanje podrške u formiranju obrazovne mreže u pograničnom regionu Srbija – Bugarska kroz stvaranje partnerstva za lokalni razvoj, promovisanje inicijativa i osnaživanje lokalnih zajednica.

Denizen Centar za gradjanski aktivizam – Community Works Društvo radi, Završni seminar – NVO sajamVidin, 30.11-2.12. 2007. godine.
Tekst i foto: Denizen – Milan Djordjević

Подели са пријатељима