У „Квадратури круга“ о Сврљижанима и сврљишким сиревимa