У петак Сабор гајдаша

Tрaдициoнaлнa мaнифeстaциja Сaбoр гajдaшa балканских земаља у Сврљигу, oдржaћe сe oвe гoдинe у петак, 2. августа нa Спoртсkoм цeнтру Пaстириштe. Сабор се организује у сарадњи са научним и културним институцијама: Музиколошким институтом Српске академије наука и уметности (САНУ), Катедром за етномузикологију Факултета музичке уметности (ФМУ) у Београду, Етно-културолошком радионицом Сврљиг, Српским етномузиколошким друштвом (СЕД) и др.

Ове године учешће на Сабору узеће и гајдаши из Хрватске, Македоније, Бугарске и Грчке.

Сабор гајдаша у Сврљигу је смотра народног стваралаштва и извођачких достигнућа гајдаша – солиста.

Седми Сабор гајдаша балканских земаља суфинансира Министарство културе и информисања Републике Србије, покровитељ је Општина Сврљиг а организатор Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг. 

Подели са пријатељима