Усвојен Програм рада и дата сагласност за рад на будућим пројектима

На данашњој седници Скупштине општине Сврљиг одбоници су изгласали тачке које се тичу даљег рада Центра, “Решење о усвајању плана и програма рада Центра за туризам, културу и спорт“, као и тачку “Одлука о давању сагласности ЦТКС за ступање у пројектне активности прекограничне сарадње“.

0 0 2

Ca Планом и програмом рада ЦТКС одборнике је упознао директор Центра Зоран Гавриловић.

Подели са пријатељима