Завршена конзервацијско рестаурацијска обрада гвоздених предмета из археолошке и етнолошке збирке

Завршена конзервацијско рестаурацијска обрада гвоздених предмета из археолошке и етнолошке збирке, Завичајне музејске збирке у саставу Центру за туризам, културу и спорт у Сврљигу.

KC SVRLJIG

Са оснивањем Завичајне збирке у Сврљигу установљена је делатност која се стара о споменичком наслеђу на територији општине, брине о очувању укупног – покретног, непокретног и духовног културног наслеђа и његовог окружења. До сада је у фундусу Збирке поклонима, откупом и као резултат сондажних рекогносцирања и ископавања, евидентирано и обрађено преко 2500 предмета из области археологије, етнологије и историје.

Да би археолошки материјал Завичајне музејске збирке добио адекватан третман, и могућности даљег коришћења у научне, образовне и музејске сврхе, покренут је пре четири године пројекат о физичкој заштити музејских предмета, и склопљен је Уговор о пословно – техничкој сарадњи са Завичајним музејем у Књажевцу о конзервацијско рестаурацијској обради одабраних музеалија.

Као резултат ове сарадње, Центар за туризам, културу и спорт са својом Завичајном музејском збирком је до сада конзервирао већину изложеног материјала из своје археолошке, нумизматичке и етнолошке збирке. У 2015. години је заштићено 50 нових гвоздених предмета.

KC SVRLJIG 02

Новообрађене и конзервиране предмете су представници Народног музеја из Књажевца, директор Милена Милошевић Мицић и конзерватори Томислав Живковић и Владана Ђорђевић донели током посете Центру, и они ће ускоро бити изложени у витринама и приказани јавности.

Подели са пријатељима