Црква Светог Илије

Координате

Latitude: 43°27’53.2″ N

Longitude: 22°06’26.0″ E

Elevation: 395 m

https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing

Налази се у подножју планине Богданице. Изграђена је 1890. године на локалитету и античким остацима некада већ постојећег верског објекта.  Зидови цркве су грађени од притесаног камена. Апсида је полукружна.

Црквена звона на звонику су израђена 1902. године у тополивници у Крагујевцу.

 

 

Црква је обновљена и освећена 2003. године.

 

Подели са пријатељима