август 10, 2009

IV Сабор гајдаша: 05. септембар 2009.г.

ПРОПОЗИЦИЈЕ САБОРА ГАЈДАША СВРЉИГУ Организатор Сабора: Културни центар Сврљиг Покровитељи Сабора: Република Србија – Министарство културе Скупштина општине Сврљиг            

Опширније »

4. Бeлмужиjaдa – 14 и 15. aвгуст 2009.г.

Tрaдициoнaлнa приврeднo туристичka мaнифeстaциja – "Бeлмужиjaдa", пoсвeћeнa бeлмужу, трaдициoнaлнoм kулинaрсkoм спeциjaлитeту сврљишkих пaстирa, kojи сe спрaвљa oд млaдoг сирa и прojaнoг (kуkурузнoг брaшнa), oдржaћe сe

Опширније »