IV Сабор гајдаша: 05. септембар 2009.г.

ПРОПОЗИЦИЈЕ САБОРА ГАЈДАША СВРЉИГУ

Организатор Сабора:
Културни центар Сврљиг

Покровитељи Сабора:
Република Србија – Министарство културе
Скупштина општине Сврљиг            
Сабор се организује у сарадњи са одговарајућим научним и културним институцијама: Музиколошким институтом Српске академије наука и уметности (САНУ) у Београду, Катедром за етномузикологију Факултетaмузичке уметности (ФМУ) у Београду, Етно-културолошком Радионицом Сврљиг, Српским етномузиколошким друштвом (СЕД), Савезом аматера Србије, Радио-Београдом и др.  
Сабор гајдаша у Сврљигу је смотра народног стваралаштва и извођачких достигнућа гајдаша – солиста.
Сабор је такмичарског карактера.

Основни циљеви:
–          отргнути од заборава овај стари музички инструмент;
–          оживети и сачувати изворни мелос;
–          презентовати  још увек незабележене народне песме и кола;
–          радити на подстицању младих гајдаша;
–          вредновати  извођаче – гајдаше и пригодним наградама их стимулисати за очување овог вида народног    стваралаштва.

Пропозиције:
На Сабору сваки учесник изводи два изворна кола и једну инструменталну верзију изворне народне песме из краја одакле долази.     
Такмичар сваке године наступа са бар једном нумером измењеном у односу на свој програм са претходног Сабора.      
Наступ сваког такмичара се ограничава на највише осам минута, за све три предвиђене нумере.       
Сваки учесник Сабора обавезно наступа у ношњи краја из кога долази, учествује у дефилеу и јавља се по сатници коју одреди организатор.

Организациони услови Сабора:
Да би учествовао на Сабору сваки кандидат дужан је да поднесе пријаву организатору Сабора. Организатор задржава право на одређивање броја учесника Сабора. Организатор се обавезује да благовремено обавести учеснике о свим евентуалним променама од добијања позива до момента одржавања Сабора.Путне трошкове учесника – такмичара, трошкове исхране и смештаја сноси организатор.     
Организациони одбор именује Програмску комисију, која сачињава програм Сабора.      
Организациони одбор, такође именује жири од три члана, кога чине етномузиколози. Редослед наступа учесника утврђује се на дан такмичења. Програмска комисија може да позове на Сабор као госте  културно уметничка друштвa и друге извођаче традиционалне народне музике.

Победник Сабора добија као награду сврљишке гајде, финансијку награду и признање, за освојено друго и треће место додељују се признања и финансијске награде, а осталим такмичарима уручују се захвалнице.

Август, 2009. годинеСврљиг                              Организациони одбор                                                                                              Четврти сабор гајдаша

Подели са пријатељима