Четири имена истог: Град Сврљиг, Сврљишка бања, Дервен и Сврљиг

Древни град Сврљиг је под овим именом слобио до XVI века када, под Турцима, због чувене топле воде у Бањици, код Нишевца, постаје Сврљишка Бања-у рангу кадилука, да би од XIX века опет постао Сврљиг – са седиштем у Нишевцу.

На месту, пак, савременог Сврљига, такође под Турцима, постепено се формирало наменско насеље под именом Дервен, које је имало прецизно одређену, наменску функцију. Наиме, у њему је био стациониран одред војника који је чувао приступ кланицама и служио као оружана пратња царским караванима и путницима који су превозили робу, порлазећи географски тешким али у погледу безбедности опасним путним правцем кроз клисуру. После прикључења Сврљишког среза Кнежевини Србији 1833. године Дервен који је био лоциран на десној собали Тимока, на катастарском атару села Шљивовика, делом, и Жељева, имао је један хан и просторију за смештај војника, постепено се развијајући у сеоско насеље, ширећи се из дана у дан, да би временом постао, најпре, седиште среза који се 1871. године премешта из Нишевца у Дервен.
Са већ устаљеном административном функцијом среског и општинског места, развијеном трговином и занатством.

Дервен ће 9. децембра 1904. године декретом Краљевине Србије бити преименован у варошицу, у којој је седиште Сврљишког среза.
Срез Сврљига је од 1896. године административно био припојен Нишком округу.

Из књиге Успон Сврљига
проф. др Сретен Петровић

Подели са пријатељима

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin