Сврљиг миленијумски град

Светозар Марковић

Јеврем Марковић рођен 18. маја 1839 год. у Зајечару. Школовање је почео у првом разреду у Зајечару 1846. године, други И треци разред од 1847.

Опширније »

Феликс Каниц о Сврљигу 1864.

Следећи излет посветио сам Сврљиг-граду, Нишевцу и Св. Аранђелу. За водича je одређен Спасо, најстарији и најуваженији пандур у округу. У рано јутро обишли смо

Опширније »

Први српски устанак

Вељко Петровић познатији као Хајдук Вељко био је јунак Првог српског устанка. Рођен је у Леновцу око 1780. а умро је у Неготину, 31. јула

Опширније »

Турски период

Сврљиг са околином у турске руке пада почетком XV века и остаје под влашћу турака, са кратким прекидима, све до 1833. године када се сврљишка

Опширније »

Нишевачка клисура

На само 6 километара од Сврљига са богатим културно-историјским наслеђем и створеним рељефом, налази се једна од најлепших клисура у источној Србији. Са дужином од

Опширније »

Котлови

Праву природну реткост у Републици Србији представљају три низа еворсионих лонаца (котлови, мечидолски и плужински лонци) које је на своме току издубила река Белица, лева

Опширније »

Бањица

У склопу Нишевачке клисуре атрактивно излетиште представља купалиште Бањица на Сврљишком Тимоку, које од давнина па све до данас привлачи велики број туриста. Заштићено од

Опширније »

Сврљиг град

Tврђава Сврљиг град налази се на левој обали Тимока, на високој стени изнад ушћа речице Белице, у најлепшем и најнеприступачнијем делу клисуре. Приступ граду могућ

Опширније »

Рановизантијско-средњовековне цркве

Остаци зидина рановизантијско-средњовековних цркава: Доње црквине, црквине Светог Стефана, Горње црквине и Лукине црквине смештени су на заравни Јеничиште у Нишевачкој клисури. На овом простору

Опширније »