Конкурс за необјављени рукопис поезије

Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг, организатор песничких сусрета „Дани Гордане Тодоровић“, расписује конкурс за необјављени рукопис поезије.

Право учешћа имају песници који пишу на српском језику. Рукопис, обима до пет штампарских табака, треба да буде потписан шифром и достављен у три примерка.

Решење шифре, у посебном коверту, са кратком биографском белешком, адресом и телефоном, приложити уз рукопис и послати на адресу: Центар за туризам, културу и спорт (за књижевни конкурс) 18360 Сврљиг, Боре Прице 2, тел. 018/ 821-059

Награда је штампање књиге.

Крајњи рок за слање рукописа је 30. септембар 2013. године 

Подели са пријатељима