Образложење жирија за доделу награде манифестације „Дани Гордане Тодоровић“

На књижевни конкурс расписан поводом манифестације „Дани Гордане Тодоровић“ у Сврљигу 2015. године (рок за слање радова био је од 1. јула до 30. септембра) приспело је 39 рукописа, од којих је 9 дисквалификовано због незадовољавања критеријума конкурса.

dani

Жири у саставу: Злата Коцић (председник), Радослав Вучковић (члан) и Милица Миленковић (члан), од 30 рукописа поезије који су ушли у разматрање, у први круг издвојио је 10 рукописа изузетног квалитета, да би у други круг уврстио у избор за прву награду 5 рукописа.

На последњем састанку одржаном 26. октобра једногласно доносе ОДЛУКУ да награду манифестације „Дани Гордане Тодоровић“ 2015. ДОДЕЉУЈУ МИРОСЛАВУ  ЈОЗИЋ (за рукопис поезије „У олуји сламка“)

Рукопис збирке „У олуји сламка“ издваја се по кохерентности, зрелости исказа, однегованој версификацији, успелом продубљивању мотива у оквиру циклуса песама. Све се ово најсрећније сустиче у циклусу „Као усред лавиринта“, свакако најуспелијем и у доброј мери особеном – мери довољној за препознатљивост самосвојног песничког гласа.

 

У Сврљигу, 26.октобра 2015.године
Злата Коцић, председник жирија
Радослав Вучковић, члан
Милица Миленковић, члан

Преузмите ОДЛУКУ жирија.

Подели са пријатељима