Прелажење основних корака за планско искоришћавање Пећинског комплекса Самар

Представници Центра за туризам, културу и спорт Сврљиг у сарадњи са представницима Планинарског савеза Србије, службе спелео водича и представником управљача Церјанске пећине обишли су пећински комплекс Самар у Копајкошари.

У недељу, 20. фебруара посећена је пећина Самар, са циљем промоције и будућег активирања ове пећине за дивље пећинарење/wild caving.

Наиме, Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг под патронатом оснивача, већ дужи временски период ради на промоцији природних туристичких потенцијала општине Сврљиг. У тесној сарадњи са надлежним Заводом за заштиту природе из Ниша, Центар пролази основне кораке за уређење комплекса Преконошке пећине (Преконошка, Велика Дувка, Равна пећ) и стављање у туристички погон пећинског комплекса Самар (пећина Самар, прераст Судвек/Самар, пећина Језава). На састанку са надлежним Заводом за заштиту природе, одржаном 10. фебруара ове године остварен је контакт и договорена будућа сарадња са руководиоцима Споменика природе „Церјанска пећина“.

Идеја је да се за почетак, кроз сарадњу са представницима Споменика природе Церјанска пећина, направи планинарска рута, односно установи траса пешачке стазе која би спајала ова два пећинска комплекса преко масива Калафата, како би посетиоцима Церјанске пећине у будућности био доступан и пећински комплекс Самар, и обратно. Будућа заједничка сарадња између Завода, Управљача, Установе и руководства Споменика природе Церјанска пећина, односила би се и на заједничко организовање спелеолошког курса, што је и идеја, уколико се за то створе потребни услови. Центар за туризам, културу и спорт, одсек за туризам, својски ће се трудити да у наредном периоду корача од почетне позиције, како би основна путања прописаних корака била преходана, а све у циљу дозвољеног, планског, организованог економског искоришћавања туристичких потенцијала општине Сврљиг.

 

Пећина Самар
Пећина Самар

 

Пећина Језава

 

Подели са пријатељима