Водич за кориснике библиотечких услуга

Да би лакше и брже дошли до жељене књиге, литературе, информације, придржавајте се правила које садржи

 

Водич за кориснике

 

Правила о коришћењу чланске карте

 • За посету Библиотеци довољна је само чланска карта. Дакле, библиотечку грађу и услуге могу користити само чланови Библиотеке.
 • Чланска карта издаје се сваком уписаном члану. Чланарина важи 12 месеци. Корисник добија чланску карту коју је обавезан да чува и да је има код себе при сваком доласку у Библиотеку.
 • Висина годишње чланарине за ученике од 2. разреда основне школе до студената завршне године је 200 динара; за све остале категорије висина годишње чланарине је 300 динара.
 • Ако корисник изгуби чланску карту, издаје му се нова. Израда нове чланске карте наплаћује се 50 динара.
 • Библиотека бесплатно уписује децу предшколског узраста и ђаке првог разреда основне школе.
 • Кад сте једном постали члан Библиотеке, користите то своје право и привилегију што чешће!

Правила о употреби и коришћењу библиотечке грађе

 • Kорисници су дужни да грађу врате библиотеци из које су је позајмили. Књиге које библиотека не поседује у Фонду позајмљују се из Матичне библиотеке или неке друге, путем међубиблиотечке позајмице.
 • Са корисничких рачунара чланови Библиотеке могу да претражују локални електронски каталог и електронску базу података.
 • Од запослених у Библиотеци корисници могу да добију информацију о целокупној грађи Библиотеке, препоруку и помоћ при налажењу потребне литературе, коришћењу каталога, претраживању електронске базе података и интернета.
 • Осим фонда Завичајнезбирке, Референсне збирке која се може користити у читаоници библиотеке, све књиге и грађа су у слободном приступу.
 • Периодика, књиге завичајне збирке и књиге које припадају референсној збирци (енциклопедије, речници, лексикони, приручници, атласи и сл.) не позајмљују се и користе се само у читаоници Библиотеке.
 • Библиотечку грађу коришћену у читаоници у полице одлажу искључиво библиотекари.
 • Запослени у Библиотеци евидентира сваку посету и извршену услугу.
 • Корисник може да позајми највише 3 књиге.
 • О позајмљеним књигама води се евиденција, а корисник на евиденционом картону потписује да је књиге позајмио.
 • Књиге се позајмљују на 15 дана.
 • Рок за враћање књиге може се продужити за само још 15 дана, лично или позивом на број 018 821 059. Увек имајте на уму да баш ту књигу коју сте позајмили неко нестрпљиво чека.
 • У случају да Библиотека нема тражену књигу, може је, на захтев корисника, позајмити од друге библиотеке. Међу библиотечка позајмица односи се само на стручну литературу. Књигу обезбеђену путем међубиблиотечке позајмице, корисник је дужан да врати у предвиђеном року. Трошкове поштарине плаћа корисник.
 • Књиге се морају пазити и чувати од сваког оштећења. Забрањено је подвлачити текст и писати по маргинама.
 • „Касним. Књиге нису биле код мене, остале су код друга, другарице, заборављене код бабе на селу, изгубљене у селидби…“ – овакви и слични изговори неће бити уважени. Књига се у Библиотеку мора вратити на време и у стању у каквом је била када је издата.
 • Корисник који оштети или изгуби позајмљену књигу дужан је да Библиотеци врати књигу истог наслова или да надокнади штету у вредности те књиге.
 • Немојте се изненадити, али ни љутити ако вас библиотекар опомене да сте прекорачили рок за враћање књиге.
 • Подаци о позајмљеној библиотечкој грађи доступни су само радницима Библиотеке.
 • Никако не бисмо желели да дођемо у ситуацију да некоме ускратимо упис у Библиотеку или против неког покренемо поступак пред надлежним судом. Нажалост, на то ћемо бити принуђени ако се „заборавни“ корисник не одазове на опомену или одбије да врати књигу. Закон не дозвољава ни било какву злоупотребу интернета. Поред особља библиотеке, о томе брину надлежни државни органи.
 • Желимо да корисници Библиотеке добију веома квалитетне услуге.
 • Обично нећете морати да чекате испред пулта за изнајмљивање дуже од неколико минута, осим у периодима велике гужве.
 • Одговор на ваше питање обезбедићемо док чекате, или ћемо вам рећи колико ће то трајати.
 • С обзиром да је наша библиотека отвореног типа, тиме је корисницима дозвољено да сами бирају и траже жељену литературу, али не и да размештају исте. Дакле, приликом разгледања и тражења, књига се може узети са полице али и вратити на исто место.

Правила употребе интернета у библиотеци

 • Библиотека својим члановима омогућава бесплатан приступ интернету. На овај начин корисницима пружамо додатну могућност за информисање и образовање. Време коришћења рачунара ограничено је на 60 минута дневно.
 • Да бисте користили интернет потребно је само да имате чланску карту библиотеке и да се придржавате одређених правила.
 • Компјутери који су намењени за коришћење интернета, могу се користити само за проналажење жељених информација, претраживање и учење. Није пожељно (читај: није дозвољено) четовање и играње игара.
 • Једина употреба интернета као библиотечког ресурса је у оквиру образовне, научне, информационе и културне сврхе.
 • Највише две особе могу користити рачунар у исто време.
 • Библиотека није одговорна за информације којима приступају корисници.
 • Запослени у Библиотеци могу вам одштампати жељени материјал са интернета у складу са ценом једне одштампане стране. Ви само треба да знате шта тачно хоћете и да материјал припремите за штампу.
 • Корисник је обавезан да прочита све информације које се тичу ауторских права материјала који се користи на интернету. Неки од материјала на интернету могу бити заштићени Законом о интелектуалној својини.
 • Кад осетите потребу да завирите на не дозвољена места – зауставите се на време. У противном, то ће учинити радник Библиотеке, а ви ћете изгубити право коришћења интернета.
 • Особље Библиотеке има право да прекине конекцију кад год то сматра неопходним. 

Правила о понашању у просторијама библиотеке

 • Библиотека „Гордана Тодоровић“ је установа културе која свој радни простор дели са туристичком и музејском делатношћу, истовремено је и изложбени простор; радни простор и читаонички и зато у њему мора владати ред и тишина.
 • Библиотека није место заз ловољу, мрзовољу и љутњу.
 • Библиотека није чекаоница, трпезарија, кафић, нити ваша дневна соба. У библиотеку се не улази у опреми за плажу, не поставља се ужина, не пије се кафа, не дрема се, нити се, не дај боже, испод стола изувају ципеле.
 • Запослени има право да опомене корисника због нарушавања реда и тишине у Библиотеци.
 • У Библиотеци влада академска атмосфера. То, дакле, није савршена прилика да се сити испричате, исмејете, свађате. Такво понашање одаје једино мањак културе.
 • Библиотека никако није место где можете обављати приватне и пословне обавезе, а нарочито је забрањено обављати било какве политичке активности.
 • У Библиотеци није дозвољено било какво узнемиравање, угрожавање личног и пословног интегритета и нарушавање угледа установе.
 • Ако вам је у Библиотеци пријатно и удобно, дозволите да то осете и други корисници.
 • Наша жеља је да достигнемо високе стандарде у библотечкој служби. То је заједнички посао нас који смо запослени у Библиотеци, али и вас корисника.
 • Ако желите да се наше услуге промене или побољшају, поделите са нама ваше коментаре и мишљења или попуните „Књигу утисака“.

 

Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг

Библиотека „Гордана Тодоровић“

Подели са пријатељима