Црква Светог Николе

Координате:

Latitude: 43°26’32.2″N

Longitude: 22°01’26.5″E

Elevation: 425 m

https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing

Подигнута је 1925. године. Једнобродна грађевина са полукружном  апсидом и звоником над припратом. Материјал: камен, опека и цреп. Није живописана, а иконостас је ређен у исто време са црквом.

Грађена је у стилу карактеристичном за период између два рата, када су у Србији цркве морале бити подизане са „особеним српским обележјем“, на чему је инсистирала и црква и држава, сагледавајући у томе могућност истицања националног интереса. Тај српско-византијски стил у овом периоду постаје државна уметност, односно званични архитектонски стил. Пројекти за цркве у Србији рађени су у Министарству грађевина, тако да је највероватније и ова црква рађена по једном од тих пројеката. Овакве цркве се понављају у периоду између 1918 – 1941. године.

Подели са пријатељима