Црква Свете Параскеве

Координате

Latitude: 43°25’33,9″

Longitude: 22°12’37.8″

Elevation: 509 m

 

https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing

 

Подигнута је 1866. године на месту старије цркве, у којој је приликом измештања инвентара пронађен најстарији сачувани писани споменик овог дела Србије, данас познат као Сврљишки одломци јеванђеља. То је најстарији датирани документ из овог дела Србије. Има 11 листова, и налази се у библиотеци САНУ у Београду. 

Писани су у граду Сврљигу 1279. године.

Црква је једноставна, складна и монументална. Грађена је од камена и опеке. Једнобродна је грађевина са наосом и олтарским делом, избаченим полукружним певницама и полукружном апсидом. Изнад наоса је висок звоник квадратне основе. Фасаде објекта и звоника оживљене су низом слепих аркадица, постављене испод троделног кровног венца, а по вертикали су подељене са по два плитка пиластра чији размак одговара унутрашњој подели цркве на наос и олтарски простор. Фасаде су такође оживљене и са по четири прозорска отвора са полукружним завршетком и фином обрадом ивица, а на звонику истог облика, постављен је по један са сваке стране. Иконе на иконостасу су рађене кад и цркве.

Сликао их је највероватније Милија Марковић, аутор живописа и иконостаса цркве у Бољевцу из 1861. Године која је по архитектури истоветна са црквом и Извору.

По својим архитектонским вредностима, посебно што спада у ред објеката обновљеног „српског стила“, црква у Извору представља објекат вредан заштите. Стога је 1986. године и стављена под заштиту закона.

Црква је обновљена 1989. г.

  

 

 

Подели са пријатељима