Црква Светог цара Константина и царице Јелене

Координате

Latitude: 43°24’17.4″ N

Longitude: 22°18’33.7″ E

Elevation: 495 m

 

https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing

Изграђена је почетком XIX века. Поседује велику полукружну апсиду, која се пружа по читавој ширини и висини цркве. Није живописана.

Изнад улазних врата је оштећени запис у  малтеру, чија се прва два реда читају: „Храм цара Константина и царице Јелене обнови се…“ На прагу северних врата цркве записана је година 1938.. Међутим, према запису у летопису цркве у Гулијану, помиње се црква „Св. Цара Константина и царице Јелене у Манојлици 1848. године.“

Црква је обновљена 1989. године.

Подели са пријатељима