Министарство туризма и омладине расписало конкурсe за доделу средстава и подстицаје за развој туризма

1. Kонкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
Институција која расписује конкурс: Министарство туризма и омладине
Рок за предају документације: 01-10-2024
Тема: Туризам
Износ гранта: Минимално учешће 500.000,00 динара.
Kонкурс се реализује у односу 50/50%. Kредитна средсва у минималном износу од 500.000,00 динара, са грејс периодом од једне године и каматом од 1% на узети новац.
Kруг апликаната: привредно друштво, предузетник,пољопривредно газдинство
Резиме:
Министарство туризма и омладине расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС“, број 12/22).
Основни циљеви су:
1) унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, што подразумева:
(1) изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја,
(2) рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете,
(3) набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних средстава намењених посетиоцима и туристима,
(4) унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде,
(5) дизајн, припрему производње и производњу сувенира;
2) изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;
3) усклађивање туристичких капацитета са законом којим се уређује област туризма и угоститељства.

https://mto.gov.rs/vest/3389/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-.php

2. Конкурс за доделу средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства

Институција која расписује конкурс: Министарство туризма и омладине
Рок за предају документације: 15.04.2024.
Тема: Туризам
Kруг апликаната: привредно друштво, друго правно лица или предузетник које обавља угоститељску делатност у угоститељским објектима за смештај; физичко лице, које обавља угоститељску делатност у објекту сеоског туристичког домаћинства који објекат је у тој врсти, на дан ступања на снагу ове уредбе евидениран у систему е-Туриста.
Подносилац захтева, може да оствари право на доделу средстава подстицаја у износу до 90 % од укупне вредности пројекта.
Корисник средстава подстицаја има обавезу да обезбеди суфинансирање одобреног пројекта који не може бити мањи од 10% од укупне вредности Пројекта.
Максимална висина средстава подстицаја по Пројекту је 2.900.000,00 динара.

https://mto.gov.rs/vest/sr/3744/sredstva-podsticaja-za-ruralni-turizam.php

 

Подели са пријатељима