Туризам

Црква Свете Тројице

Координате: Latitude: 43°23’29.8″ N Longtude: 22°06’39.3″ E Elevation: 474 m https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing Изграђена је на месту старог храма. На месту где је сада саграђен нови храм

Опширније »

Рановизантијске-средњовековне цркве

Остаци зидина рановизантијско-средњовековних цркава: Доње црквине, црквине Светог Стефана, Горње црквине и Лукине црквине смештени су на заравни Јеничиште у Нишевачкој клисури. На овом простору

Опширније »

Римски пут

Један од најстаријих и најзначајнијих путева античког доба на Балкану, итинерарски магистални пут Lissus (Љеш, Албанија) – Naissus (Ниш, Србија) – Ratiaria (Aрчар, Бугарска) трасиран

Опширније »

Бањица, извор и котлови

Бањица представља омању групу термално-минералних извора. Они избијају у проширењу, на висини од око 320 m. Главни извор Бањице избија уз саму леву обалу реке,

Опширније »

Пећина Самар

https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing Пећина Самар се налази у атару села Копајкошара, у североисточном огранку Калафата, и лежи у сливу Топоничке реке. Испитана је на дужини од око

Опширније »

Црква Св. апостола Петра и Павла

Координате Latitude: 43°21’49.7″ N Longitude: 22°15’13.4″ E Elevation: 505 m https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing По запису у малтеру на прагу црква изграђена је 1933.године. Исте године је и живописана.

Опширније »

Timacum Maius

Прва станица на римском путу од Ниша према Дунаву, који је  повезивао јадранску обалу и Подунавље je Timacum Maius.  Налазиште овог античког града је смештено

Опширније »

Црква Светог Илије

Координате Latitude: 43°27’53.2″ N Longitude: 22°06’26.0″ E Elevation: 395 m https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing Налази се у подножју планине Богданице. Изграђена је 1890. године на локалитету и античким

Опширније »

Црква Свете Тројице

Координате Latitude: 43°24’43.3″ N Longitude: 22°00’45.6″ E Elevation: 565 m     https://drive.google.com/open?id=1E4kpOJIYS1FBEIvHfb1vCZwLZko&usp=sharing Изграђена је на темељима старе цркве. Према запису на Јеванђељу штампаном у

Опширније »